Thuốc điều hoà sinh trưởng LEPHON 40SL 500g

Thuốc điều hoà sinh trưởng LEPHON 40SL 500g

Thuốc điều hoà sinh trưởng LEPHON 40SL 500g

CÔNG DỤNG: CHUYÊN GIA TẠO MỦ CAO SU

  • Thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng giúp tăng khả năng sinh trưởng, có khả năng nội hấp, thấm sâu mạnh vào mô cây.
  • Kích thích cao su ra mủ nhiều hơn, tăng độ mủ.
  • Giúp cao su nhanh tái tạo mủ, ngăn ngừa khô mặt cạo.
  • Tăng năng suất và chất lượng mủ cao su.

 

Danh mục: