Quốc tế thiếu nhi năm 2019 • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Quốc tế thiếu nhi năm 2019

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hàng năm đã thật sự trở thành ngày hội vui chơi tưng bừng của thiếu nhi trên cả nước. Hiểu được ý nghĩa đó, với mong muốn “ươm mầm xanh tương lai” của Đức Thành, công ty đã tổ chức cho đại gia đình Đức Thành cùng nhau vui chơi, trao quà, nhận thưởng và tạo môi trường cho các bé san sẻ yêu thương, đoàn kết hơn trong ngày đặc biệt của trẻ em lần này.