Hội thảo kỹ thuật nông nghiệp - Đại lý Kim Hiền (huyện Bến Cầu) • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Hội thảo kỹ thuật nông nghiệp – Đại lý Kim Hiền (huyện Bến Cầu)

Ngày 11.6 vừa qua, tại đại lý Kim Hiền (huyện Bến Cầu). Công ty Đức Thành đã có buổi “Hội thảo tư vấn nông nghiệp” cho nông dân.

Mục đích buổi hội thảo nhằm để giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây của tất cả mọi người. Ngoài ra, với sự tham gia trực tiếp của đội kỹ sư nông nghiệp đến với nông dân hướng dẫn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật kết hợp cùng sử dụng phân bón đúng cách mà chính công ty Đức Thành sản xuất và phân phối.

IMG 1348

Anh Cường (kỹ sư nông nghiệp) đang hướng dẫn và tư vấn sản phẩm cho nông dân

IMG 1349

Anh Long (kỹ sư nông nghiệp) đang hướng dẫn và tư vấn sản phẩm cho nông dân

IMG 1339

Nông dân đăng ký đặt hàng sau buổi hội thảo

IMG 1307 copy
 TRUC HUYNH