Hội thảo kỹ thuật nông nghiệp - Đại lý Yến Trang (huyện Bến Cầu) • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Hội thảo kỹ thuật nông nghiệp – Đại lý Yến Trang (huyện Bến Cầu)

Ngày 12.6, Công ty Đức Thành đã tổ chức buổi “Hội thảo tư vấn nông nghiệp” cho bà con nông dân tại đại lý Yến Trang (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh)

Hội thảo nhằm tìm hiểu nhu cầu của bà con nông dân, từ đó định hướng nghiên cứu phát triển sản xuất thuốc BVTV cho phù hợp với các cây trồng; tạo mối liên kết, kết nối giữa công ty Đức Thành với mọi người.

IMG 1440

 

IMG 1420

 

58c1df9512c2f69cafd3 copy

 

IMG 1368 copy 2

 

IMG 1388

 

IMG 1390

 

IMG 1417
TRUC HUYNH