Phân bón Đức Thành Win Win 2 16.16.8 + TE

Phân bón Đức Thành Win Win 2 16.16.8 + TE

Phân bón Win Win 2 16.16.8 + TE được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành. Là sản phẩm có hiệu quả cao cho đất chua, đất phèn. Giúp tăng phẩm chất nông sản, tăng độ hữu dụng của đạm và lân.

Công ty TNHH Đức Thành bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp từ năm 1989 tại Tây Ninh. Hiện nay, Đức Thành đang hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất & phân phối phân bón hoá học, phân hữu cơ, thuốc BVTV. Ngoài ra, Đức Thành còn hỗ trợ bà con nông dân địa phương thông qua hình thức bao tiêu* lúa, sản xuất & phân phối gạo. Giúp nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng & giá trị nông sản Tây Ninh.

Danh mục: