Phân bón Đức Thành Apple 3 20.15.20 + TE

Phân bón Đức Thành Apple 3 20.15.20 + TE

Phân bón Đức Thành Apple 3 20.15.20 + TE được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành. Chuyên dùng để bón phân cho cây cao su, mì, cây ăn trái.. giúp tăng sức đề kháng đối với sâu bệnh. Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Công ty TNHH Đức Thành bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp từ năm 1989 tại Tây Ninh. Hiện nay, Đức Thành đang hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất & phân phối phân bón hoá học, phân hữu cơ, thuốc BVTV. Ngoài ra, Đức Thành còn hỗ trợ bà con nông dân địa phương thông qua hình thức bao tiêu* lúa, sản xuất & phân phối gạo. Giúp nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng & giá trị nông sản Tây Ninh.