Phân bón Đức Thành Con Én Vàng 01 (20.20.15 + TE)

Phân bón Đức Thành Con Én Vàng 01 (20.20.15 + TE)

Phân bón Đức Thành Con Én Vàng 01 20.20.15 + TE được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành. DAP vàng, đạm vàng, chất lượng vàng thích hợp với tất cả loại cây trồng.

Công ty TNHH Đức Thành bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp từ năm 1989 tại Tây Ninh. Hiện nay, Đức Thành đang hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất & phân phối phân bón hoá học, phân hữu cơ, thuốc BVTV. Ngoài ra, Đức Thành còn hỗ trợ bà con nông dân địa phương thông qua hình thức bao tiêu lúa, sản xuất & phân phối gạo. Giúp nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng & giá trị nông sản Tây Ninh.