Hội thảo nông dân - Đại lý Minh Nhất (Mỹ Xuyên - Sóc Trăng) • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Hội thảo nông dân – Đại lý Minh Nhất (Mỹ Xuyên – Sóc Trăng)

Cuộc hội thảo tư vấn cho bà con nông dân về: “Hướng dẫn sử dụng phân hữu cơ Hi-Tech và các sản phẩm vượt trội như Upper, Hexalazole, phân bón lá kích thích sinh trưởng và siêu nặng ký”
Qua việc tổ chức hội thảo trực tiếp, công ty Đức Thành mong muốn không chỉ giúp bà con tiếp cận những kiến thức nông nghiệp hữu ích mà còn chia sẻ những kiến thức mới về phân bón và sản phẩm, qua đó giúp bà con canh tác hiệu quả, tiết kiệm trong từng vụ mùa.

2 copy

 

IMG 1664

 

IMG 1674

 

IMG 1671

 

IMG 1677
TRUC HUYNH