Câu chuyện thứ tư - Nghề uốn tóc • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Câu chuyện thứ tư – Nghề uốn tóc

Nguồn vốn cho vay từ Công ty Đức Thành hỗ trợ tuy không nhiều nhưng đối với người nghèo, khó khăn như chị Đẹp thì rất cần thiết và kịp thời. Tại chương trinhg, Công ty Đức Thành trao nguồn vốn gồm một bộ ghế nằm và bồn dùng để gội đầu và 7 triệu đồng tiền mặt giúp hỗ trợ cho công việc của chị. Do điều kiện kinh tế khó khăn, suốt 4 năm nay, chị Đẹp phải hoạt động công việc bằng các vật dụng thô sơ được dựng tạm bợ. Việc hỗ trợ vốn giúp chị thuận tiện hơn trong công việc và có điều kiện ổn định cuộc sống.

Câu chuyện là vậy, làm gì khi mới bắt đầu đều có những khó khăn hết. Chúc chị thành công trong cuộc sống nhé!

IMG 1230
chị Lê Thị Đẹp
Hiệp Thạnh, Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh
IMG 1240
bà Lê Thị Kiều Trang (Giám đốc tài chính – nhân sự) thăm hỏi phụ nữ vay vốn
IMG 1226
TRUC HUYNH