Hội thảo nông dân - Đại lý Thanh Long (Tân Châu) • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Hội thảo nông dân – Đại lý Thanh Long (Tân Châu)

Qua việc tổ chức hội thảo bán hàng trực tiếp, công ty Đức Thành mong muốn được kết hợp với đại lý phát triển các sản phẩm phân bón hữu cơ, NPK Hương Lúa vàng và thuốc trừ bệnh Rubbercare, Upper cho mọi người tại khu vực Tân Châu, Tây Ninh.

IMG 6907
Đại lý Thanh Long – khu vực Tân Châu, Tây Ninh
IMG 6855
anh Long (đứng giữa) cùng đội kỹ thuật của công ty
IMG 6877
IMG 6871
IMG 6889
Khách hàng tham dự Hội thảo trúng thưởng minigame
TRUC HUYNH