Trao quà cho trẻ em nghèo nhân dịp Tết Trung Thu 2017 • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Trao quà cho trẻ em nghèo nhân dịp Tết Trung Thu 2017

Ngày 26/9/2017, Công ty Đức Thành đã ủng hộ số tiền là 10.000.000đ nhân dịp Tết Trung Thu để trao quà giúp đỡ những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn để các em có thể có một Tết Trung Thu thật đầy đủ và vui vẻ cùng các bạn.