Họp mặt khách hàng trang trại tại Đà Lạt • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Họp mặt khách hàng trang trại tại Đà Lạt

Ngày 30.3 vừa qua, Công ty Đức Thành đã tổ chức một chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt cho các khách hàng trang trại của mình. Chuyến đi đã thật sự là một chuyến du lịch tuyệt vời.

Đêm 1.4, tất cả khách hàng của Công ty Đức Thành đã họp mặt cùng nhau tại thành phố mộng mơ này.

Một lần nữa, Công ty Đức Thành phải cảm ơn những quý khách hàng đã tin tưởng và gắn bó với công ty suốt thời gian qua.