tiếp sức đến trường tại Tây Ninh •

810 triệu đồng cho hoạt động “Tiếp sức đến trường”

Từ năm 2010 đến nay, với sứ mệnh tiếp sức cho thế hệ trẻ được đến trường, được phát triển. Công tác an sinh xã hội “Tiếp sức đến trường” của công ty Đức Thành đã trao tặng với tổng kinh phí hơn 810 triệu đồng, hỗ trợ cho hơn 405 em học sinh có hoàn cảnh […]