Quy trình chăm sóc mãng cầu (na) • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Quy trình chăm sóc mãng cầu (na)

Mãng cầu ta hay còn gọi là quả na, là loại quả được nhiều người ưa chuộng vì hương vị thơm ngon. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình chăm sóc cây mãng cầu theo từng giai đoạn.

Để giúp cây Mãng cầu sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng suất và chất lượng. Cần phải áp dụng các biện pháp chăm sóc tổng hợp từ việc chọn giống, làm đất, tưới tiêu…đến việc bón phân và bảo vệ dịch hại thích hợp.

ĐỘI KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP CÔNG TY ĐỨC THÀNH ĐƯA RA QUY TRÌNH CHO CÂY MÃNG CẦU NHƯ SAU:

GIAI ĐOẠN SẢN PHẨM LIỀU LƯỢNG
/ ha/ 20 lít nước
CÔNG DỤNG
Sau thu hoạch
hoặc 15 – 20 ngày
trước khi suốt lá
Phân hữu cơ Hi-Tech Organic Gold 1.000 – 1.500kg Cung cấp hữu cơ, tăng độ mùn cho đất
Bổ sung các chủng vi sinh vật có ích cho đất
Trước suốt lá
15 – 20 ngày
Bón Vôi Canxi Đức Thành         500 – 1000kg Giúp phòng trừ mầm bệnh trong đất
Tăng độ pH đất
Phun lần 1
(3 NSS)
Thuốc trừ sâu Prochess 250WP
Thuốc trừ sâu Siêu sâu rầy 700EC
Thuốc trừ bệnh Villa – Fuji 100SL
ĐT8 (Kích thích sinh trưởng)
20g
25ml
40ml
20ml
Phòng trừ bọ trĩ, nấm bệnh trên lá
Kích thích ra đọt, ra lá
Phun lần 2
(10 NSS)
Thuốc trừ sâu Prochess 250WP
Thuốc trừ sâu Siêu sâu rầy 700EC
Thuốc trừ bệnh Villa – Fuji 100SL
ĐT8 (Kích thích sinh trưởng)
20g
25ml
40ml
30ml
Bón phân lần 1
(15 NSS)
Phân NPK Winner 1 (20-20-15 + TE) 200 – 250kg Cung cấp dinh dưỡng, kích thích
ra đọt, ra lá, chuẩn bị giai đoạn làm bông
Phun lần 3
(17 NSS)
Thuốc trừ sâu DT Ema 40EC
Thuốc trừ sâu Prochess 250WP
Thuốc trừ bệnh Villa – Fuji 100SL
ĐT5 (Tạo mầm hoa)
ĐT8 (Kích thích sinh trưởng)
15ml
25g
40ml
40g
30ml
Phòng trừ bọ trĩ, nấm bệnh trên lá
Kích thích ra đọt, ra lá
Phân hoá, tạo mầm hoa
Phun lần 4
(24 NSS)
Thuốc trừ sâu DT Ema 40EC
Thuốc trừ bệnh ORI 150SC
ĐT5 (Tạo mầm hoa)
15ml
25ml
40g
Phòng trừ bọ trĩ, thán thư trên lá
Phân hoá, tạo mầm hoa
Phun lần 5
(31 NSS)
Thuốc trừ sâu DT Ema 40EC
Thuốc trừ bệnh ORI 150SC
ĐT9 (Canxi – Bo)
ĐT 4 (20-20-15 + TE)
15ml
25ml
25ml
20g
Phòng trừ bọ trĩ, thán thư
Chống rụng hoa, tăng đậu trái
Lớn hoa, dài hoa
Phun lần 6
(38 NSS)
Thuốc trừ sâu Prochess 250WP
Thuốc trừ sâu Season 450SC
Thuốc trừ bệnh ORI 150SC
ĐT9 (Canxi – Bo)
25g
20ml
25ml
25ml
Phòng trừ bọ trĩ, thán thư
Chống rụng hoa, tăng sức sống hạt phấn,
tăng đậu trái
Bón phân lần 2
(40 NSS)
Phân NPK Gold 3 (15-15-15 + TE)
Phân Ure sữa
150 – 200kg
100kg
Cung cấp dinh dưỡng giai đoạn nuôi trái
Phun lần 7 (45 NSS) Thuốc trừ sâu Prochess 250WP
Thuốc trừ sâu Season 450SC
Thuốc trừ bệnh Rubbercare 720WP
ĐT9 (Canxi – Bo)
20g
20g
50g
25ml
Phòng trừ bọ trĩ, thán thư
Chống rụng trái non
Phun lần 8 (52 NSS) Thuốc trừ sâu Prochess 250WP
Thuốc trừ sâu Season 450SC
Thuốc trừ bệnh Rubbercare 720WP
ĐT9 (6-8-10 + TE)
20g
20ml
40g
25ml
Phòng trừ bọ trĩ, thán thư
Chống rụng trái non
Phun lần 9 (59 NSS) Thuốc trừ sâu DT Ema 40EC
Thuốc trừ bệnh ORI 150SC
ĐT9 (6-8-10 + TE)
15ml
25ml
25ml
Phòng trừ bọ trĩ, thán thư
Nuôi trái
Bón phân lần 3 (65 NSS) Phân NPK Gold 1 (20-20-15 + TE)
Hữu cơ nhập Wonderland
250 – 300kg
400 – 500kg
Phun lần 10 (66 NSS) Thuốc trừ sâu DT Ema 40EC
Thuốc trừ bệnh ORI 150SC
ĐT7 (3-3-4 + TE)
15ml
25ml
50ml
Phòng trừ bọ trĩ, thán thư
Nuôi trái lớn nhanh
Phun lần 11 (73 NSS) Thuốc trừ sâu DT Ema 40EC
Thuốc trừ bệnh ORI 150SC
ĐT7 (3-3-4 + TE)
ĐT9 (6-8-10 + TE)
15ml
25ml
40ml
40ml
Phòng trừ sâu, bệnh thán thư
Cung cấp dinh dưỡng nuôi trái
Phun lần 12 (80 NSS) Thuốc trừ sâu Siêu sâu rầy 700EC
Thuốc trừ bệnh Rubbercare 720WP
ĐT 4 (20-20-15 + TE)
ĐT9 (6-8-10 + TE)
25ml
50g
40g
25ml
Phòng trừ sâu, bệnh thán thư
Cung cấp dinh dưỡng nuôi trái

Sau đây là một số hình ảnh của Mãng cầu tại trang trại Đức Thành:

3

2

TRUC HUYNH