Quy trình chăm sóc hành lá • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Quy trình chăm sóc hành lá

Hành có thể trồng quanh năm, thời gian sinh trưởng chỉ khoảng 40 – 45 ngày; năng suất bình quân từ 15 – 20 tấn/ha, hiệu quả kinh tế tốt. Tuy nhiên, để việc canh tác hành lá đạt được hiệu quả như mong muốn bà con nông dân cần áp dụng quy trình sản xuất phù hợp.

MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN DIỆN TÍCH 1 HA CỦA ANH TUẤN TẠI ẤP B, XÃ TIÊN THUẬN, HUYỆN BẾN CẦU. ĐỘI KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP CÔNG TY ĐỨC THÀNH ĐƯA RA QUY TRÌNH (QUY TRÌNH BÓN LÓT VÀ PHÒNG BỆNH CHO CÂY HÀNH) NHƯ SAU:

CÔNG VIỆC GIAI ĐOẠN                          SẢN PHẨM                                                                                     LIỀU LƯỢNG
/ 25 lít nước
/ 1000m2                                   
CÔNG DỤNG
Xử lý đất Trước trồng 10 – 15 ngày Bón Vôi Canxi Đức Thành  100 – 200kg  Giúp xử lý mầm bệnh trong đất, tăng độ pH đất
Bón lót Trước trồng
1 – 2 ngày
Bón phân hữu cơ Hi – Tech Organic
+ Phân Lân
 75 – 100kg
50kg
Cải tạo, tăng độ mùn, độ tơi xốp của đất. Phục hồi và tăng cường hệ vi sinh vật hữu ích trong đất
Xử lý giống 0 NST Thuốc trừ bệnh RUBBERCARE 720WP
ĐT8 (Kích thích sinh trưởng)
Thuốc trừ vi khuẩn
 50g
25 – 35ml
Phòng bệnh và kích thích ra rễ
Phun lần 1 3 – 5 NST Thuốc trừ bệnh RUBBERCARE 720WP
ĐT5 (10-50-10 + TE)
 50g
40g
Phòng trừ bệnh thối rễ
Giúp cây hành ra rễ mạnh
Bón thúc 1 7 – 10 NST Bón phân NPK Én Vàng (20-20-15) hoặc Apple 2 (16-16-18)  12 – 15kg Cung cấp dinh dưỡng, ra rễ, đẻ nhánh
Phun lần 2 8 – 10 NST Thuốc trừ bệnh RUBBERCARE 720WP
ĐT5 (10-50-10 + TE)
ĐT8 (Kích thích sinh trưởng)
 50g
40g
25 – 35ml
Phòng trừ bệnh thối rễ. Giúp cây hành ra rễ mạnh. Đâm chồi mạnh, đẻ nhánh nhiều, nở bụi.
Phun lần 3 13 – 15 NST Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC
ĐT4 (20-20-15 + TE)
ĐT8 (Kích thích sinh trưởng)
 35 – 50ml
50g
25 – 35ml
Phòng trừ bệnh cháy đầu lá, thán thư lá (bệnh bể lá). Giúp rễ, thân, lá phát triển mạnh
Cây hành đâm chồi mạnh, đẻ nhánh nhiều, nở bụi to
Bón thúc 2 14 – 17 NST Bón phân NPK Én Vàng (20-20-15) hoặc Apple 2 (16-16-18)  15 – 18kg Cung cấp dinh dưỡng, ra rễ, đẻ nhánh, nở bụi
Phun lần 4 18 – 20 NST Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC
ĐT4 (20-20-15 + TE)
ĐT8 (Kích thích sinh trưởng)
 35 – 50ml
50g
25 – 35ml
Phòng trừ bệnh cháy đầu lá, thán thư lá (bệnh bể lá). Giúp rễ, thân, lá phát triển mạnh
Cây hành đâm chồi mạnh, đẻ nhánh nhiều, nở bụi to
Bón thúc 3 21 – 24 NST Bón phân NPK Én Vàng (20-20-15) hoặc Apple 2 (16-16-18)  20 – 25kg Cung cấp dinh dưỡng, đẻ nhánh, nở bụi
Phun lần 5 23 – 25 NST Thuốc trừ bệnh RUBBERCARE 720WP
+ Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC
ĐT9 (Kali sữa Nhật)
ĐT8 (Kích thích sinh trưởng)
 50g
25ml
50ml
25 – 35ml
Phòng trừ bệnh thối rễ, cháy đầu lá, thán thư lá (bệnh bể lá).
Giúp cây hành xanh lá, cứng lá, nở bụi, chồi khoẻ, đẻ nhánh nhiều.
Phun lần 6 28 – 30 NST Thuốc trừ bệnh RUBBERCARE 720WP
+ Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC
ĐT9 (Kali sữa Nhật)
ĐT6 (5-5-45 + TE)
 50ml
25ml
50ml
50g
Phòng trừ bệnh thối rễ, cháy đầu lá, thán thư lá (bệnh bể lá).
Giúp cây hành xanh lá, dày lá, cứng lá
Bón thúc 4 28 – 31 NST  Sử dụng Calcium nitrate  10 – 15 kg Giúp cứng cây, dày lá
Về thử nghiệm,sau khi áp dụng bộ sản phẩm theo quy trình của công ty Đức Thành:
Nông dân chia sẻ: ruộng hành đạt hiệu quả cao, cho năng suất tốt. Cây hành nở bụi nhiều, bụi to khoẻ, lá to, cứng, bệnh hại xuất hiện rất ít trên vườn. Rất hài lòng với sản phẩm của công ty, sẽ tiếp tục sử dụng và canh tác theo quy trình của Đức Thành.Sau đây là một số hình ảnh cây hành tại vườn của anh Tuấn tại ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu:
a7f226f13c4fd911805e
Ruộng hành lá thực nghiệm quy trình Đức Thành
388002b41f22fb7ca233
abbcbf00a6be43e01aaf

TRUC HUYNH