HIệu quả quy trình bón phân kết hợp sử dụng thuốc bvtv cho cây hành • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

HIệu quả quy trình bón phân kết hợp sử dụng thuốc bvtv cho cây hành

HIỆU QUẢ QUY TRÌNH BÓN PHÂN KẾT HỢP SỬ DỤNG THUỐC BVTV CHO CÂY HÀNH

Hành có thể trồng quanh năm, thời gian sinh trưởng chỉ khoảng 40 – 45 ngày; năng suất bình quân từ 15 – 20 tấn/ha, hiệu quả kinh tế tốt.
Mô hình thử nghiệm được thực hiện với diện tích 1 ha của anh Tuấn tại ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu. Đội kỹ sư nông nghiệp Công ty Đức Thành đưa ra quy trình (quy trình bón lót và phòng bệnh cho cây hành) như sau:Phân bón hữu cơ Hi – Tech Gold: bao50kg
 • Lót trước khi trồng 1 – 2 ngày
 • Số lượng: 1,5 – 2 bao/1000 m
1

 

Lần phun 1 (3 – 5 ngày sau trồng) 
 • Thuốc trừ bệnh RUBBERCARE (50 g/25 lít nước): phòng trừ bệnh thối rễ
 • Phân bón lá Đức Thành 5 (40 g/25 lít nước): giúp cây hành ra rễ mạnh
1

 

Lần phun 2 (8 – 10 ngày sau trồng)
 • Thuốc trừ bệnh RUBBERCARE (50 g/25 lít nước): phòng trừ bệnh thối rễ
 • Phân bón lá Đức Thành 5 (40 g/25 lít nước): giúp cây hành ra rễ mạnh
 • Phân bón lá Đức Thành 8 Kích thích sinh trưởng (50 ml/25 lít nước): giúp cây đâm chồi mạnh, đẻ nhánh nhiều, nở bụi to.
2

 

Lần phun 3 (13 – 15 ngày sau trồng)

 • Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC (50 ml/25 lít nước): phòng trừ bệnh cháy đầu lá, thán thư lá (bệnh bể lá)
 • Phân bón lá Đức Thành 4 (50 g/25 lít nước): giúp rễ, thân, lá phát triển mạnh
 • Phân bón lá Đức Thành 8 Kích thích sinh trưởng (50 ml/25 lít nước): đâm chồi, đẻ nhánh, nở bụi
  aw 04

Lần phun 4 (18 – 20 ngày sau trồng)

 • Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC (50 ml/25 lít nước): phòng trừ bệnh cháy đầu lá, thán thư lá (bệnh bể lá)
 • Phân bón lá Đức Thành 4 (50 g/25 lít nước): giúp rễ, thân, lá phát triển mạnh
 • Phân bón lá Đức Thành 8 Kích thích sinh trưởng (50 ml/25 lít nước): đâm chồi, đẻ nhánh, nở bụi
aw 04

 

Lần phun 5 (23 – 25 ngày sau trồng)
 • Thuốc trừ bệnh RUBBERCARE (50 g/25 lít nước): phòng trừ bệnh thối rễ
 • Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC (50 ml/25 lít nước): phòng trừ bệnh cháy đầu lá, thán thư lá.
 • Phân bón lá Đức Thành 9 Kali sữa nhật (50 ml/25 lít nước): giúp cây hành xanh lá, cứng lá, nở bụi
 • Phân bón lá Đức Thành 8 Kích thích sinh trưởng: đâm chồi, đẻ nhánh, nở bụi
4

 

Lần phun 6 (28 – 30 ngày sau trồng)
 • Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC (50 ml/25 lít nước): phòng trừ bệnh cháy đầu lá, thán thư lá.
 • Thuốc trừ bệnh RUBBERCARE (50 g/25 lít nước): phòng trừ bệnh thối rễ
 • Phân bón lá Đức Thành 9 Kali sữa nhật (50 ml/25 lít nước) + Phân bón lá Đức Thành 6 (50 g/25 lít nước): giúp cây hành xanh lá, dày lá, cứng lá, nở bụi
3

 

Về thử nghiệm,sau khi áp dụng bộ sản phẩm theo quy trình của công ty Đức Thành:
Nông dân chia sẻ: ruộng hành đạt hiệu quả cao, cho năng suất tốt. Cây hành nở bụi nhiều, bụi to khoẻ, lá to, cứng, bệnh hại xuất hiện rất ít trên vườn. Rất hài lòng với sản phẩm của công ty, sẽ tiếp tục sử dụng và canh tác theo quy trình của Đức Thành.
Sau đây là một số hình ảnh cây hành tại vườn của anh Tuấn tại ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu:
a7f226f13c4fd911805e
7b4ed9ccc072252c7c63
0ec089d379659d3bc474
abbcbf00a6be43e01aaf