Hội nghị khách hàng kinh doanh phân bón Phú Mỹ năm 2018 khu vực Tây Ninh • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Hội nghị khách hàng kinh doanh phân bón Phú Mỹ năm 2018 khu vực Tây Ninh

Ngày 13/12/2018, Công ty CP phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam bộ đã tổ chức “Hội nghị khách hàng kinh doanh phân bón Phú Mỹ” tại khu vực Tây Ninh nhằm đánh giá công tác kinh doanh phân bón Phú Mỹ vụ Đông Xuân, Hè Thu năm 20188 và tri ân các khách hàng kinh doanh tiêu biểu.
Bên cạnh việc tiến hành tổng kết, đánh giá các hoạt động trong vụ Đông Xuân và Hè Thu 2015, Công ty CP Phú Mỹ đã trao thưởng cho các khách hàng có nhiều đóng góp đến việc xây dựng thương hiệu và tiêu thụ phân bón Phú Mỹ luôn ở mức cao.
Dưới đây là một số hình ảnh: