Hoạt động tư vấn tại chương trình: "Bón phân hữu cơ - Nhận quà bất ngờ'' • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Hoạt động tư vấn tại chương trình: “Bón phân hữu cơ – Nhận quà bất ngờ”

Nhằm đón chào vụ mùa Đông – Xuân, công ty Đức Thành chính thức khởi động chương trình khuyến mãi: “Bón phân hữu cơ – Nhận quà bất ngờ”. Chương trình nhằm đồng hành và tư vấn giúp quý bà con nhà nông trong việc cập nhật các giải pháp chăm sóc cây trồng đạt năng suất tốt.

1. Chương trình: ”Bón phân hữu cơ – Nhận quà bất ngờ”

Thời gian áp dụng: từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 12/12/2023.

Sản phẩm áp dụng: Chương trình được áp dụng khi mua các sản phẩm phân bón hữu cơ HTO do Công ty Cổ phần phân bón Hi-Tech Organic sản xuất.

Chương trình: "Bón phân hữu cơ - Nhận quà bất ngờ''
Chương trình: “Bón phân hữu cơ – Nhận quà bất ngờ”

2. Hoạt động tư vấn: “Bón phân hữu cơ – Nhận quà bất ngờ” tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

Hoạt động tư vấn tại chương trình: "Bón phân hữu cơ - Nhận quà bất ngờ''
Một nhà vườn tại huyện Dương Minh Châu đã tin dùng sản phẩm phân hữu cơ HTO trong mùa vụ trồng cây rau màu.

Hoạt động tư vấn tại chương trình: "Bón phân hữu cơ - Nhận quà bất ngờ''
Phân bón hữu cơ Hi-Tech Organic Gold
Hoạt động tư vấn tại chương trình: "Bón phân hữu cơ - Nhận quà bất ngờ''
Anh Đức – nông dân tin dùng sản phẩm phân bón hữu cơ Hi-Tech Organic cho vườn trong nhiều năm.
Hoạt động tư vấn tại chương trình: "Bón phân hữu cơ - Nhận quà bất ngờ''
Một trong những vườn ổi được bón phân hữu cơ Hi-Tech Organic trong quá trình canh tác.