Công ty Đức Thành kết hợp cùng Công an Tây Ninh • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Công ty Đức Thành kết hợp cùng Công an Tây Ninh

Trong khí thế phấn khởi Đại Hội Đảng toàn quốc.
Giải bóng chuyền Công an Tây Ninh gồm 8 đội mạnh tham dự thuộc các đơn vị công an trong tỉnh.
Với phương châm khỏe để cống hiến bảo vệ đất nước. Đảm bảo an ninh chính trị – xã hội, đưa đất nước tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển. Tinh thần từ phương châm đó cũng chính là động lực để Đức Thành tiếp tục phục vụ khách hàng nhiều hơn nữa. Góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Công an Tây Ninh kết hợp công ty Đức Thành

————————————————
ĐỨC THÀNH – GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP
Địa chỉ: 785-787 Cách Mạng Tháng Tám, P.3, TP. Tây Ninh
Hotline: 0935 921 923
Tư vấn kỹ thuật: 0933 921 349