Câu chuyện thứ nhất - Nghề đan đệm bàng • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Câu chuyện thứ nhất – Nghề đan đệm bàng

Ở Tây Ninh hiện nay vẫn có một số người còn gìn giữ nghề đan đệm bàng truyền thống. Bởi lẽ từ cỏ bàng người dân có thể tạo ra rất nhiều sản phẩm không chỉ riêng đệm như nóp bàng, giỏ xách bàng, nón bàng,…

Sản phẩm mà chị Lê Thị Thanh Thuý tạo ra chủ yếu là dây bàng dùng để đương nệm, bởi theo chị Thuý thì: “Hiện nay chỉ còn mỗi sản phẩm đệm là bà con còn sử dụng chứ các sản phẩm khác như nóp hay giỏ xách thì ít ai còn dùng” . Cũng theo chị Thuý cho biết, để tạo ra một chiếc đệm bàng có kích cỡ 1,6m x 1,8m thường dùng trãi giường nằm thì cần tới 600 đôi bàng bởi đệm bàng được đan theo kiểu nong hai truyền thống.

Vậy thì, từ lúc vay vốn đến bây giờ cuộc sống của chị đã thay đổi thế nào?
Chị Thuý chia sẻ: “Bản thân chị khoẻ hơn, ít bệnh. Cuộc sống thì thoải mái hơn vì được hỗ trợ một khoảng vốn lớn để tiếp tục làm. Vừa có tiền, vừa tạo được công việc cho mấy người thợ làm cùng. Hầu hết tất cả người thợ đều là những người lao động tay chân, sáng bán vé số và trưa về làm dây bàng”.

IMG 1220
chị Lê Thị Thanh Thuý
IMG 1209
IMG 1216

IMG 1215

TRUC HUYNH