Trao tặng Mái ấm tình thương tháng 2/2020 • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Trao tặng Mái ấm tình thương tháng 2/2020

“Tôi có một ước mơ: Tôi sẽ đi được! Tôi sẽ làm được!”

Công ty Đức Thành hy vọng với những mái ấm được trao, sẽ giúp gia đình anh càng có thêm niềm tin và động lực trong cuộc sống. Cùng anh cổ vũ các thế hệ sau học hành chăm chỉ để trở thành những nhân tài về sau của đất nước.

TRUC HUYNH