Phó chủ tịch thành phố Tây Ninh đến thăm doanh nghiệp • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Phó chủ tịch thành phố Tây Ninh đến thăm doanh nghiệp

Nhân ngày Doanh Nhân Việt Nam 13-10, Phó chủ tịch thành phố Tây Ninh có chuyến thăm các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực tỉnh Tây Ninh.
Phó chủ tịch thành phố tặng hoa cho Công ty Đức Thành
Phó chủ tịch thành phố tặng hoa cho Công ty Đức Thành
Đại diện Công ty Đức Thành – bà Lê Thị Mai Huyền nhận hoa chúc mừng từ Phó chủ tịch thành phố Tây Ninh trao tặng