Chương trình khuyến mãi: "BÓN PHÂN HỮU CƠ - NHẬN QUÀ BẤT NGỜ" • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Chương trình khuyến mãi: “BÓN PHÂN HỮU CƠ – NHẬN QUÀ BẤT NGỜ”

Nhằm đón chào vụ mùa Đông – Xuân sắp đến, công ty Đức Thành chính thức khởi động chương trình khuyến mãi: “BÓN PHÂN HỮU CƠ – NHẬN QUÀ BẤT NGỜ”. Chương trình nhằm đồng hành và tư vấn giúp quý bà con nhà nông trong việc cập nhật các giải pháp chăm sóc cây trồng đạt năng suất tốt.

Thông tin CTKM: “BÓN PHÂN HỮU CƠ – NHẬN QUÀ BẤT NGỜ”

Thời gian áp dụng: từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 12/12/2023.

Sản phẩm áp dụng: Chương trình được áp dụng khi mua các sản phẩm phân bón hữu cơ HTO do Công ty Cổ phần phân bón Hi-Tech Organic sản xuất.

Bón phân hữu cơ - Nhận quà bất ngờ
Khuyến mãi: “Bón phân hữu cơ – Nhận quà bất ngờ”.