Hội thảo kỹ thuật nông nghiệp - Đại lý Yến Trang (Bến Cầu) • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Hội thảo kỹ thuật nông nghiệp – Đại lý Yến Trang (Bến Cầu)

Anh Tuấn, nông dân trồng hành với hơn 20 năm kinh nghiệm

Anh Tuấn, nông dân trồng hành với hơn 20 năm kinh nghiệm

Sau thực nghiệm thành công quy trình canh tác cây hành của công ty Đức Thành tại ruộng anh Tuấn (ấp B, Xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu), đồng thời cùng với yêu cầu của bà con nông dân tại Đại lý Yến Trang. Công ty Đức Thành đã tổ chức buổi “Hội thảo kỹ thuật” trồng và chăm sóc cây hành với mục đích giới thiệu, hướng dẫn bà con nông dân cách sử dụng thuốc BVTV đúng cách kết hợp với bón phân hiệu quả trong từng giai đoạn sinh trưởng.

*Lưu ý: Để trồng cây hành đạt hiệu quả cao, bà con nông dân cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật cho canh tác, trong đó phải chú ý vệ sinh đồng ruộng, xử lý đất trồng, chọn giống, bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời.

1
Anh Tuấn cùng nhân viên kỹ thuật Đức Thành trao đổi về bệnh hại trên cây hành
4
2
11
13
8
7
TRUC HUYNH