Chương trình Giọt máu hồng 2021 • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Chương trình Giọt máu hồng 2021

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Nhận được lời kêu gọi từ Hội Doanh Nghiệp Trẻ vì máu dự trữ cứu người đã chạm đáy, tập thể công ty Đức Thành đã cùng nhau tham gia chương trình hiến máu nhân đạo nhằm mang lại niềm hy vọng cho những bệnh nhân kém may mắn.

Công ty Đức Thành hiến máu tình nguyện

Hiện tại, Bệnh viện Chợ Rẫy đang phối hợp với các tỉnh để duy trì tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện mà vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

hiến máu bệnh viện chợ rẫy
an sinh xã hội
Một giotj máu cho đi, một cuộc đời ở lại
23
26

Tác giả bài viết: TRUC HUYNH

Nguồn tin: ducthanhco.vn