Thuốc trừ cỏ Trilla Plus 80WG

Thuốc trừ cỏ Trilla Plus 80WG

Trilla Plus 80WG là chế phẩm trừ cỏ chọn lọc, có tác động nội hấp; trừ cỏ trước khi mọc (tiền nảy mầm) hoặc cỏ đã mọc còn nhỏ (cỏ 2 – 3 lá). Hấp thụ chủ yếu qua rễ, ngăn cản quá trình quang hợp của cỏ, tiêu diệt cỏ trong vòng 5-7 ngày.

Trilla Plus 80WG phòng trừ hiệu quả nhiều loại cỏ hoà thảo (lá hẹp) và cỏ lá rộng mọc từ hạt như cỏ mần trầu, lồng vực, cỏ chỉ, cỏ túc, dền gai, rau sam,…

Danh mục: