• Danh mục

  • Đậu phộng

  • Khoai mì

  • Lúa

Tin liên quan

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI TRÊN LÚA VỤ THU ĐÔNG

CẢNH BÁO HÀNG LOẠT BỆNH HẠI TẤN CÔNG CAO SU

GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ RẦY CÁNH TRẮNG HẠI LÚA

Phòng chống sâu bệnh hại trên bắp cải Green Nova

Cảnh báo dịch rầy lưng trắng ở Tây Ninh

5
05/2020

Quy trình chăm sóc Lúa cao sản ngắn ngày

Để giúp cây lúa ngắn ngày sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng suất và chất lượng. Cần phải áp dụng các biện pháp chăm sóc tổng hợp từ việc đúng thời vụ, chọn giống, làm đất, tưới tiêu…đến việc bón phân và bảo vệ dịch hại thích hợp.

Đội kỹ sư nông nghiệp Công ty Đức Thành đưa ra quy trình cho cây Lúa cao sản như sau:

NSS SẢN PHẨM LIỀU LƯỢNG/ 25 lít nước CÔNG DỤNG
Trước sạ
20 – 30 ngày
 Diệt mầm CAPECO 500EC  250 – 300 ml  Diệt lúa rài, lúa lộn (lúa 2 tầng)
Trước sạ hoặc sau sạ 7 – 10 ngày  Thuốc trừ ốc ỐC ÔM 700WP  20 – 25 g  Đặc trị ốc bươu vàng, ốc chết nhanh, gây thối trứng
Trước sạ 1 – 2 ngày Phân bón hữu cơ HI – TECH ORGANIC 300 kg /ha  Cải tạo, tăng độ mùn, độ tơi xốp, phục hồi hệ thống vi sinh vật hữu ích trong đất
0 – 5  Diệt mầm BUTACO 600EC  100 – 250 ml/ 200 lít nước  Diệt mầm cỏ
7 – 10  Phân NPK LÚA 1 (22-17-7 + TE)  100 – 150 kg/ha  Kích thích ra rễ, chuẩn bị dinh dưỡng cho giai đoạn đẻ nhánh
10 – 15  Phân bón lá Kích thích sinh trưởng 
Thuốc trừ bệnh Villa – Fuji 100SL
Thuốc trừ sâu Prochess 250WP
 40 – 50 ml
50 ml
50g
 Cung cấp dinh dưỡng, kích thích ra rễ cực mạnh
Phòng bệnh đạo ôn, khô vằn
Phòng trừ rầy nâu, rầy cám
20 – 22  Phân NPK LÚA 1 (22-17-7)  2 – 3bao/ha  Cung cấp dinh dưỡng giai đoạn đẻ nhánh, đâm chồi
22 – 25 Thuốc trừ bệnh HEXALAZOLE 300SC
Phân bón lá Đâm chồi, đẻ nhánh, nở bụi
Thuốc trừ sâu Laroma 70WG
Thuốc trừ sâu Prochess 250WP
Thuốc trừ vi khuẩn Captivan 400WP
50 – 60 ml
50 ml
25 g
50 g
25 g
Phòng trị đạo ôn lá, đốm vằn.
Giúp lúa đẻ nhánh, đâm chồi, cứng cây, nở bụi tập trung, hữu hiệu
Phòng trừ rầy nâu, rầy cám
Phòng trừ bệnh cháy bìa lá do vi khuẩn
40 – 45 Bón phân NPK LÚA 2 (25025 + TE) 100 – 150 kg/ha Cung cấp dinh dưỡng để làm đòng
45 – 50 Thuốc trừ bệnh HEXALAZOLE 300SC
Thuốc trừ bệnh RUBBERCARE 720WP
Phân bón lá Đòng to – trổ rộ – bông dài
Thuốc trừ vi khuẩn Captivan 400WP
Thuốc trừ sâu Laroma 70WG
Thuốc trừ sâu Season 450SC
*Lưu ý: Phun kèm thêm một trong các
hoạt chất sau nếu tình hình sâu hại diễn
biến phức tạp: Chlorfenapyr,Cartap, Chlorantraniliprole, Profenofos,…
 50 – 60 ml
80 – 100 g
50 g
25 g
25 g
25 – 35 ml
 Phòng trị đạo ôn lá, đốm vằn
Phòng trị bệnh vàng lá chín sớm
Giúp lúa đẻ nhánh, đâm chồi, cứng  cây, nở bụi tập trung, hữu hiệu
Phòng trừ bệnh cháy bìa lá do vi  khuẩn
Phòng trừ sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân, làm thối trứn
TRỔ
LẸT XẸT
Thuốc trừ bệnh ORI 150SC
Phân bón lá Cứng cây chắc hạt
Thuốc trừ sâu DT EMA 4.0
*Lưu ý: Phun kèm thêm một trong các
hoạt chất sau nếu tình hình sâu hại diễn
biến phức tạp: Chlorfenapyr,Cartap, Chlorantraniliprole, Profenofos,…
 40 – 50 ml
100 g
40 – 50 ml
 Phun phòng đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, vàng lá chín sớm
Giúp trổ thoát, trổ rộ, vô gạo nhanh
Phòng trừ sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân, làm thối trứng
TRỔ ĐỀU Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC
Phân bón lá Vua vào gạo
  Thuốc trừ sâu DT EMA 4.0
*Lưu ý: Phun kèm thêm một trong các
hoạt chất sau nếu tình hình sâu hại diễn
biến phức tạp: Chlorfenapyr,Cartap,
Chlorantraniliprole, Profenofos,…
 40 – 50 ml
50 ml
40 – 50 ml
 Phun phòng đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, vàng lá chín sớm
Giúp vô gạo nhanh, vàng, sáng mẩy
Phòng trừ sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân, làm thối trứng
RƯỚC HẠT Bón phân NPK LÚA 2 (25025 + TE) 100 – 150  kg/ha Cung cấp dinh dưỡng nuôi hạt, chắc hạt
CONG
TRÁI ME
  Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC
Phân bón lá Siêu nặng ký
 40 – 50 ml
40 – 50 ml
 Giúp chín chắc tới cậy, to, nặng hạt   Giúp hạt vàng sáng bóng
*Lưu ý: 
Quy trình có thể thay đổi để phù hợp với tình hình sinh trưởng của cây lúa, tình hình thời tiết và dịch hại.
Khuyến cáo thăm đồng thường xuyên để có biện pháp xử lý dịch hại kịp thời.
Dưới đây là một số hình ảnh trình diễn trên cánh đồng lúa tại xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, Tây Ninh.

Trình diễn lúa vụ hè thu công ty Đức Thành
Lúa giai đoạn 42 – 45 NSS 
IMG 5780
Ruộng lúa khi sử dụng quy trình công ty Đức Thành
IMG 9024
Lúa thu hoạch với năng suất 7,9 tấn/ha vụ hè thu tại Tây Ninh

Tác giả bài viết: TRUC HUYNH

Nguồn tin: ducthanhco.vn