Phân bón lá DT9: Vua Vào Gạo (250ml) • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Phân bón lá DT9: Vua Vào Gạo (250ml)

Phân bón lá DT9: Vua Vào Gạo (250ml)

  • Cung cấp dưỡng chất đa vi lượng trong giai đoạn sinh trưởng của cây trồng.
  • Giúp cây kháng bệnh, chống chịu tốt với các yếu tố môi trường bất lợi.
  • Hữu ích cho sự sinh sản của cây trồng như tạo nhiều túi phấn, hạt phấn khoẻ, hoa khoẻ; thụ phấn đều, đậu trái nhiều.
  • Chống rụng hoa, rụng trái non. Giúp trái lớn nhanh, tròn đều không dị dạng.
Danh mục: