• Danh mục sản phẩm

  • Phân hữu cơ

  • Thuốc trừ ốc

  • Men vi sinh

  • Phân NPK

  • Thuốc trừ cỏ

  • Phân bón

  • Thuốc trừ bệnh

  • Thuốc trừ sâu

  • Phân bón lá

  • Thuốc bảo vệ thực vật

SIÊU LÂN ĐỎ

Hạ phèn số 1
Giải độc nhanh
Hạn chế lem lép hạt
Phòng đốm vằn, cháy lá
Sản Phẩm Thích Hợp Theo Tiêu Chuẩn VietGap và GlobalGap

Mua Ngay Tại Shopee!

1/ THÀNH PHẦN:
N: 6,5%, P2O5: 7,9%, K2O: 4,7%, Mn: 190ppm, Zn: 900ppm, B: 200ppm, Cu: 150ppm
pH: 7, tỷ trọng: 1,05 – 1,12
Phụ gia đặc biệt

2/ CÔNG DỤNG:
– Hạ phèn số 1
– Giải độc nhanh
– Ra rễ cực mạnh
– Hạn chế lem lép hạt
– Phòng đốm vằn, cháy lá

Giải pháp cây trồng

Quy trình chăm sóc Lúa cao sản ngắn ngày

Để giúp cây lúa ngắn ngày sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng suất và chất lượng. Cần phải áp dụng các biện pháp chăm sóc tổng hợp từ việc đúng thời vụ, chọn giống, làm đất, tưới tiêu…đến việc bón phân và bảo vệ dịch hại thích hợp. Đội kỹ sư nông nghiệp ... Read moreSIÊU LÂN ĐỎ

Sản phẩm liên quan

LÚA 1 (22-17-7)

LÚA 02 (25-0-25+TE)

WIN-WIN 01 (20-20-15 + TE)

WIN-WIN 02 (16-16-8 + TE)