• Danh mục sản phẩm

 • Dưa lưới

 • Phân hữu cơ

 • Thuốc trừ ốc

 • Men vi sinh

 • Phân NPK

 • Thuốc trừ cỏ

 • Nông sản sạch

 • Phân bón

 • Thuốc trừ bệnh

 • Thuốc trừ sâu

 • Phân bón lá

 • Thuốc bảo vệ thực vật

LÚA 1 (22-17-7)

LÚA 02 (25-0-25+TE)

WIN-WIN 01 (20-20-15 + TE)

WIN-WIN 02 (16-16-8 + TE)

WIN-WIN 03 (20-10-25 + TE)

APPLE 01 (20-20-15 + TE)

APPLE 02 (16-16-8 + TE)

APPLE 03 20-15-20 + TE)