Phân hữu cơ vi sinh Shaphia • Đức Thành Group

Phân hữu cơ vi sinh Shaphia

Bổ sung 08 chủng vi sinh vật, cải tạo đất, đối kháng nấm bệnh