Phân hữu cơ khoáng Sơn Ca (HTO)

Phân hữu cơ khoáng Sơn Ca (HTO)

Phân hữu cơ khoáng Hi-tech Organic Sơn Ca (HTO)

Cây xanh thì lá cũng xanh – Cha mẹ làm đồng giữ đất cho con.

Hãy sử dụng phân hữu cơ để giữ độ phì nhiêu lâu dài cho đất!

  • Giúp bổ sung chất hữu cơ và vi sinh vật cho đất.
  • Giàu khoáng chất.
  • Quy cách bao 50kg.
  • Được sản xuất bởi nhà máy Hi-tech Organic thuộc công ty phân bón & thuốc BVTV Đức Thành.