Phân hữu cơ khoáng Ruby (HTO)

Phân hữu cơ khoáng Ruby (HTO)

Phân hữu cơ khoáng Hi-Tech Organic Ruby (HTO)

Cây xanh thì lá cũng xanh – Cha mẹ làm đồng giữ đất cho con.

Hãy sử dụng phân hữu cơ để giữ độ phì nhiêu lâu dài cho đất!

  • Đậm khoáng chất, giúp cây phất nhanh, cho năng suất cao vượt trội.
  • Quy cách bao 50kg.
  • Nguyên liệu ngoại nhập, sản xuất tại Việt Nam.
  • Được sản xuất bởi nhà máy Hi-tech Organic thuộc công ty phân bón & thuốc BVTV Đức Thành.