Phân hữu cơ khoáng Con Ong Vàng (HTO)

Phân hữu cơ khoáng Con Ong Vàng (HTO)

Phân hữu cơ khoáng Con Ong Vàng (HTO)

Cây xanh thì lá cũng xanh – Cha mẹ làm đồng giữ đất cho con.

Hãy sử dụng phân hữu cơ để giữ độ phì nhiêu lâu dài cho đất!

  • Giúp mướt lá xanh cây, trái đầy quả ngọt.
  • Quy cách bao 50kg.
  • Nguyên liệu ngoại nhập, sản xuất tại Việt Nam.
  • Được sản xuất bởi nhà máy Hi-tech Organic thuộc công ty phân bón & thuốc BVTV Đức Thành.