Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Con Gà Vàng

Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Con Gà Vàng

Phân hữu cơ Hi-Tech Organic Con Gà Vàng (HTO)

Cây xanh thì lá cũng xanh – Cha mẹ làm đồng giữ đất cho con.

Hãy sử dụng phân hữu cơ để giữ độ phì nhiêu lâu dài cho đất!

  • Giúp cải tạo tính lý, hóa, sinh học đất, làm tăng vượt trội độ tơi xốp, hệ sinh vật có ích và độ phì nhiêu bền vững cho đất.
  • Bao 50kg.
  • Được sản xuất bởi nhà máy Hi-tech Organic và phân phối bởi Công ty phân bón & thuốc BVTV Đức Thành