Lúa Việt Xanh 22.15.5 + 1S • Đức Thành Group

Lúa Việt Xanh 22.15.5 + 1S

Chuyên dùng bón lúa đợt 1,2 tiện lợi, dễ sử dụng, không cần phối trộn phân bón khác

Danh mục: