Thuốc trừ bệnh Hexalazole 300SC 480ml (Cây cà phê) • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Thuốc trừ bệnh Hexalazole 300SC 480ml (Cây cà phê)

Thuốc trừ bệnh Hexalazole 300SC 480ml (Cà phê) giúp đặc trị đaọ ôn, khô vằn trên cây cà phê. Đồng thời nuôi sạch lá chân, giúp cứng cây. Vết bệnh khô nhanh, hiệu quả kéo dài.

Danh mục: