Gold 4 16.16.8 + TE • Đức Thành Group

Gold 4 16.16.8 + TE

Hiệu quả cao cho đất chua phèn phù hợp nhiều cây trồng nhiều giai đoạn khác nhau.

Danh mục: