Thuốc cỏ Glufosat 200SL 900ml (Nhãn vàng - Nước xanh)

Thuốc cỏ Glufosat 200SL 900ml (Nhãn vàng – Nước xanh)

Thuốc cỏ Glufosat 200SL, 900ml (Nhãn xanh – nước đỏ) là một trong bộ 3 dòng sản phẩm đặc sắc: Thuốc trừ cỏ Glufosat 200SL do công ty phân bón và thuốc BVTV Đức Thành sản xuất và phân phối.

  • Sản phẩm nổi trội với hoạt chất Glufosinate ammonium giúp diệt sạch cỏ dại, kể cả cỏ đã kháng thuốc đồng thời an toàn với đất rồng.

Bộ sản phẩm gồm có các dòng sau:

  • Thuốc trừ cỏ dòng siêu cao cấp: Glufosat 200SL Nhãn xanh – Nước đỏ.
  • Thuốc trừ cỏ dòng cao cấp: Glufosat 200SL Nhãn đỏ – Nước vàng.
  • Thuốc trừ cỏ: Glufosat 200SL Nhãn vàng – Nước xanh lá.

GLUFOSAT 200SL
DIỆT SẠCH CỎ DẠI – AN TOÀN ĐẤT TRỒNG

Danh mục: