Hotline: 0935 921 923
Winner 3(15-5-20+TE+BO) Winner 3(15-5-20+TE+BO) Phân bón NPK cao cấp
Nguyên liệu ngoại nhập
S000047 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Winner 3(15-5-20+TE+BO)

  • Phân bón NPK cao cấp
    Nguyên liệu ngoại nhậpI. Thành phần:
Đạm( N)         : 15%          Canxi( CaO)       : 0,30%
Lân( P2O5)    : 5%            Lưu huỳnh( S)    : 1%
Kali( K2O)      : 20%          Kẽm( Zn)            : 5ppm
                                          Borax( Bo)         : 30ppm

II. Công dụng:
- Kích thích hình thành nhiều mủ, mủ đậm đặc, độ mủ cao.
- Tăng hàm lượng đường, tinh bột.
- Tăng ra rễ, nảy chồi, đẻ nhánh, ra hoa, đậu trái.
- Đòng to, trổ đều, bông lớn, chắc hạt, sáng hạt.

III. Cách dùng:
- Cao su, mía, cà phê, tiêu...: 300-500 kg/ha/lần.
- Cây ăn trái KTCB: 0,1-,0,3 kg/cây/lần.
- Cây ăn trái kinh doanh: 0,5-1,5 kg/cây/lần.
- Bắp lai: 300-400 kg/ha. Bón thúc 1 từ 15-20 ngày sau gieo. Bón thúc 2 từ 40-45 ngày sau gieo.
- Rau màu: 100-150 kg/ha/lần.
- Cây trồng khác: 100-200 kg/ha/lần.
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second