Hotline: 0935 921 923
Winner 2(17-10-17+TE) Winner 2(17-10-17+TE) Phân bón NPK cao cấp
Nguyên liệu ngoại nhập, sử dụng tốt cho tất cả các loại cây trồng
S000046 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Winner 2(17-10-17+TE)

  • Phân bón NPK cao cấp
    Nguyên liệu ngoại nhập, sử dụng tốt cho tất cả các loại cây trồngI. Thành phần:
Đạm( N)        : 17%       Canxi( CaO)      : 0,30%
Lân( P2O5)   : 10%       Lưu huỳnh( S)    : 1%
Kali( K2O)     : 17%       Kẽm( Zn)            : 5ppm

II. Công dụng:
- Kích thích hình thành nhiều mủ, mủ đặm đặc, độ mủ cao.
- Tăng hàm lượng đường, tinh bột.
- Tăng ra rễ, nảy chồi, đẻ nhánh, ra hoa, đậu trái.
- Đòng to, trổ đều, bông lớn, chắc hạt, sáng hạt.
- Tăng sức chống chịu sâu bệnh và thời tiết xấu.

III. Cách dùng:
- Cao su, mía, mì, cà phê, tiêu....: 300-500 kg/ha/lần.
- Cây ăn trái KTCB: 0,1-0,3 kg/cây/lần.
- Cây ăn trái kinh doanh: 0,5-1,5 kg/ cây/lần.
- Bắp lai: 300-400 kg/ha. Bón thúc 1 từ 15-20 ngay sau gieo. Bón thúc 2 từ 40-45 ngày sau gieo.
- Rau màu: 100-150 kg/ha/lần.
- Cây trồng khác: 100-200 kg/ha/lần.
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second