Hotline: 0935 921 923
Winner 1( 20-20-15+TE) Winner 1( 20-20-15+TE) Phân bón NPK cao cấp
Nguyên liệu ngoại nhập, sử dụng tốt cho các loại cây trồng
S000045 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Winner 1( 20-20-15+TE)

  • Phân bón NPK cao cấp
    Nguyên liệu ngoại nhập, sử dụng tốt cho các loại cây trồngI. Thành phần:
Đạm( N)        : 20%           Canxi( CaO)     : 0,30%
Lân( P2O5)   : 20%           Lưu huỳnh( S)  : 1%
Kali( K2O)     : 15%           Kẽm( Zn)          : 5ppm

II. Cách dùng:
- Lúa: 300-400 kg/ ha. Chia ra bón thúc cây con, thúc đẻ nhánh và thúc đón đòng.
- Cao su, mía, mì, cà phê...: 200-400 kg/ha/lần.
- Cây ăn trái KTCB: 0,1-0,3 g/cây/lần.
- Cây ăn trái kinh doanh: 0,5-1,5 kg/ cây/ lần.
- Rau màu: 100-150 kg/ ha/ lần
- Bắp( ngô): 300-500 kg/ha. Chia ra bón lót, thúc cây con và thúc cây xoắn nõn chuẩn bị trổ cờ
- Cây trồng khác: 100-200 kg/ha/lần.

 
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second