Hotline: 0935 921 923
Win-Win 2( 16-16-8 + TE) Win-Win 2( 16-16-8 + TE) Phân bón NPK hiệu quả cho các loại cây trồng
Cung cấp dinh dưỡng đa lượng + vi lượng cho cây trồng. Tan trong nước nên giúp cây hấp thụ nhanh.
S000034 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Win-Win 2( 16-16-8 + TE)

  • Phân bón NPK hiệu quả cho các loại cây trồng
    Cung cấp dinh dưỡng đa lượng + vi lượng cho cây trồng. Tan trong nước nên giúp cây hấp thụ nhanh.I. Thành phần:
Đạm( N)           : 16%           Canxi( CaO)         : 0,30%
Lân( P2O5)      : 16%           Magie( MgO)        : 0,35%
Kali( K2O)        : 8%             Lưu huỳnh( S)      : 0,50%
Sắt( Fe): 10ppm; Đồng( Cu): 5ppm; Kẽm( Zn): 5ppm; B: 10ppm

II. Cách dùng:
- Lúa                                  : 400-500 kg/ ha/ vụ
- Cao su, mía, mì, cà phê  : 300-500 kg/ ha/ lần
- Cây ăn trái KTCB            : 0,2-0,4 kg/ cây/ lần.
- Cây ăn trái kinh doanh    : 0,7-1,7 kg/ cây/ lần.
- Cây rau màu                   : 120-170 kg/ ha/ lần.
- Bắp( ngô)                        : 400-500 kg/ ha/ vụ.
- Cây trồng khác               : 300-500 kg/ ha/vụ.
 
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second