Hotline: 0935 921 923
Win-Win 1( 20-20-15 + TE) Win-Win 1( 20-20-15 + TE) Phân bón NPK hiệu quả cho các loại cây trồng.

- Là loại phân giàu dinh dưỡng, có khả năng giúp cây phát triển mạnh: bộ rễ, sự ra chồi và đẻ nhánh, cũng như quá trình ra hoa và đậu trái.

 

S000033 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Win-Win 1( 20-20-15 + TE)

  • Phân bón NPK hiệu quả cho các loại cây trồng.

    - Là loại phân giàu dinh dưỡng, có khả năng giúp cây phát triển mạnh: bộ rễ, sự ra chồi và đẻ nhánh, cũng như quá trình ra hoa và đậu trái.

     I. Thành phần:
Đạm( N)           : 20%                     Canxi( CaO)            : 0,30%
Lân( P2O5)      : 20%                     Magie( MgO)           : 0,35%
Kali( K2O)        : 15%                     Lưu huỳnh( S)         : 0,50%
Sắt( Fe): 10ppm; Đồng( Cu): 5ppm; Kẽm( Zn): 5ppm; B: 10ppm

II. Công dụng: 

- Gia tăng: năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả đầu tư phân bón.

- Đặc biệt thích hợp với giai đoạn kiến thiết cơ bản của các loại cây trồng.

- Đặc biệt có hiệu quả cao trên nền đất phèn, cũng như trên nền đất nghèo Kali.

III. Cách dùng:
- Lúa: 300 - 400kg /ha. Chia ra bón thúc cây con đẻ nhánh và thúc đón đòng.
- Cao su, mía, mì, cà phê..: 200 - 400kg/ ha/ lần.
- Cây ăn trái KTCB: 0,1 - 0,3kg/ cây/ lần.
- Cây ăn trái kinh doanh: 0,5 - 1,5kg/cây/ lần.
- Rau màu: 100 - 150kg/ ha/ lần.
- Bắp( ngô): 300 - 500kg/ ha. Chia ra bón lót, thúc cây con và thúc cây xoan nõn chuẩn bị trổ cờ.
- Cây trồng khác: 100 - 200kg/ ha/ lần.

     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second