Hotline: 0935 921 923
Thần Nông 1(20-20-15 + TE) Thần Nông 1(20-20-15 + TE) Phân bón NPK cao cấp 
Thích hợp cho tất cả các loại cây trồng
S000048 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Thần Nông 1(20-20-15 + TE)

  • Phân bón NPK cao cấp 
    Thích hợp cho tất cả các loại cây trồngI. Thành phần:
Đạm(N)         : 20%        Canxi(CaO)          :0,30%
Lân(P2O5)    : 20%        Lưu huỳnh(S)       : 1%
Kali(K2O)      : 15%        Kẽm(Zn)               : 5ppm

II. Công dụng:
- Kích thích hình thành nhiều mủ, mủ đặm đặc, độ mủ cao.
- Tăng hàm lượng đường, tinh bột.
- Tăng ra rễ, nảy chồi, đẻ nhánh, ra hoa, đậu trái.
- Đòng to, trổ đều, bông lớn, chắc hạt, sáng hạt.
- Tăng sức chống chịu sâu bệnh và thời tiết xấu.

III. Cách dùng:
- Cao su, mía, mì, cà phê...: 300-500 kg/ha/lần.
- Cây ăn trái KTCB: 0,1-0,3 kg/cây/lần.
- Cây ăn trái kinh doanh: 0,5-1,5 kg/cây/lần.
- Lúa: 300-400 kg/ha. Chia ra bón thúc cây con, thúc đẻ nhánh và thúc đón đòng.
- Rau màu: 100-150 kg/ha/lần.
- Cây trồng khác: 100-200 kg/ha/lần.
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second