Hotline: 0935 921 923
Phi Mã 1( 25-15-5 + TE) Phi Mã 1( 25-15-5 + TE) pm1Phân bón NPK cao cấp thế hệ mới
Sử dụng cho cây lúa và các loại cây trồng khác
S000043 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Phi Mã 1( 25-15-5 + TE)

  • pm1Phân bón NPK cao cấp thế hệ mới
    Sử dụng cho cây lúa và các loại cây trồng khácI. Thành phần:
Đạm( N)             : 25%                  Canxi( CaO)       : 0,30%
Lân( P2O5)        : 15%                  Magie( MgO)      :0,15%
Kali( K2O)          : 5%                    Lưu huỳnh( S)    : 0,35%
                                                      Kẽm( Zn): 30ppm

II. Công dụng:
- Tăng ra rễ, nảy chồi( đẻ nhánh), vươn cao, tăng số chồi hữu hiệu.
- Giúp cây khỏe mạnh, tăng sức chống chịu sâu bệnh, phèn mặn, hạn, úng.
- Tăng năng suất, chất lượng lúa, gạo.
- Duy trì cân bằng dinh dưỡng trong đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất.

III. Cách dùng:
- Lúa: 70-10 ngày( sau khi xạ): bón 150-200 kg/ ha/ lần.
          25-30 ngày( sau khi xạ): 150-200 kg/ ha/ lần.
- Cao su, mía, mì, cà phê...: 300-500 kg/ ha/ lần.
- Cây ăn trái KTCB: 0,1-0,3 kg/ cây/ lần.
- Cây ăn trái kinh doanh: 0,5-1,5 kg/ cây/ lần.
- Cây rau màu: 100-150 kg/ ha/ lần.
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second