Hotline: 0935 921 923
Phân hữu cơ vi sinh Tri - Mix Phân hữu cơ vi sinh Tri - Mix -> HIệu quả cao trong việc phòng các bệnh hại và bệnh do tuyến trùng.
-> Làm giàu mùn hữu cơ, tăng độ phì cho đất.
-> Hoạt động tích cực của VSV có ích
S000063 Root fertilizers Quantity: 100 bottle

Phân hữu cơ vi sinh Tri - Mix

  • -> HIệu quả cao trong việc phòng các bệnh hại và bệnh do tuyến trùng.
    -> Làm giàu mùn hữu cơ, tăng độ phì cho đất.
    -> Hoạt động tích cực của VSV có íchQuantity
Quantity: 100 bottle
I. Thành phần:
Hữu cơ  : 23%       B            : 200ppm
N-P-K    : 1-1-1      Độ ẩm    : 30%
Trichoderma spp: 106 CFU/gr
Pseudomonas spp: 106 CFU/gr

II. Công dụng:
- Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu phù hợp cho các loại cây trồng.
- Cung cấp mùn hữu cơ nhằm cải tạo đất canh tác cho cây công nghiệp lâu năm và cây ăn trái, giúp đất xốp đất, giữ ẩm tốt.
- Tăng khả năng trao đổi chất, giảm bốc hơi và rửa trôi dinh dưỡng, ra rễ cực mạnh, lông hút dải chống úng thối.
- Giảm lượng phân hóa học, tăng năng suất và chất lượng nông sản.
- Với sự hiện diện của Nấm Trichoderma có tác dụng phòng trị các loại nấm bệnh( Fusarium, Phythopthra...) gây hại trên cây trồng.

 
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second