Hotline: 0935 921 923
Phân hữu cơ sinh học Sơn Ca Phân hữu cơ sinh học Sơn Ca Cung cấp lượng hữu cơ đậm đặc đã được hoạt hóa.
Cung cấp nguyên tố đa, trung vi lượng cần thiết.
Bổ sung Axit Humic cần thiết.
S000062 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Phân hữu cơ sinh học Sơn Ca

  • Cung cấp lượng hữu cơ đậm đặc đã được hoạt hóa.
    Cung cấp nguyên tố đa, trung vi lượng cần thiết.
    Bổ sung Axit Humic cần thiết.I. Thành phần:
Hữu cơ       : 25%                 Axit Humic    : 2,5%
N-P-K         : 3-1,5-2            CaO               : 3%
MgO           : 2%                  Độ ẩm            : 20%
Fe              : 200ppm           Zn                  : 300ppm
B                : 200ppm

II. Công dụng:
- Cung cấp thành phần nền hữu cơ đậm đặc đã được hoạt hóa bởi các chủng vi sinh vật có ích.
- Phát huy hiệu lực phân khoáng NPK và các nguyên tố trung vi lượng giúp cây hấp thụ nhanh các chất dinh dưỡng.
- Làm đất tơi xốp, cải tạo đất đai, rễ cây phát triển mạnh.
- Bổ sung các axit hữu cơ: Axit Humic trong phân bón kích thích rễ cây phát triển, hấp thu dinh dưỡng tối đa.
- Cung cấp các chủng vi sinh vật giúp cố định đạm, phân giải lân và các hợp chất hữu cơ khó tiêu trong đất.

III. Cách dùng:
- Bón lót: từ 800kg đến 1,5 tấn/ha. Bón theo hốc theo hàng hoặc rải đều toàn bộ diện tích canh tác và vúi lấp lại trước khi giao trồng.
- Bón thúc, xả: bón từ 500 kg đến 1 tấn/ha/lần. Đào rãnh bón phân và lắp lại khi đất có ẩm độ thích hợp.
 
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second