Hotline: 0935 921 923
NPK 16-16-8 + TE NPK 16-16-8 + TE NPK 16-16-8 + TE S000049 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

NPK 16-16-8 + TE

  • NPK 16-16-8 + TEI. Thành phần:
Đạm( N)        : 16%       Canxi(CaO)   : 0,30%
Lân(P2O5)    : 16%       Magie(MgO)  : 0,15%
Kali(K2O)      : 8%        Lưu huỳnh(S) : 0,35%
                                     Kẽm(Zn)         : 30ppm

II. Cách dùng:
- Cao su, mía, mì, cà phê: 300-500 kg/ha/lần.
- Lúa: 300-500 kg/ha/lần.
- Cây ăn trái KTCB: 0,2-0,4 kg/cây/lần.
- Cây ăn trái kinh doanh: 0,7-1,7 kg/cây/lần
- Rau màu: 120-170 kg/cây/lần
- Bắp(ngô), đậu: 300-500 kg/ha/lần
- Cây trồng khác: 300-500 kg/ha/lần
 
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second