Hotline: 0935 921 923
Lúa vàng 02(25-0-25+TE) Lúa vàng 02(25-0-25+TE) DAP vàng
Đạm vàng
Chất lượng vàng
S000053 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Lúa vàng 02(25-0-25+TE)

  • DAP vàng
    Đạm vàng
    Chất lượng vàngI. Thành phần:
Đạm(N)         : 25%       Canxi(CaO)      : 0,30%
Lân(P2O5)    : 0%         Lưu huỳnh(S)    : 0,30%
Kali(K2O)      : 25%      Silic Oxit(SiO2)  : 1%
                                    Kẽm(Zn): 5ppm

II. Công dụng:
- Giúp cây sinh trưởng, phát triển mạnh, đòng to, trổ đều, bông to, hạt chắc.
- Giúp cây khỏe mạnh, tăng sức chống chịu sâu bệnh, phèn nặng, hạn, úng.
- Tăng năng suất, chất lượng lúa, gạo.
- Duy trì cân bằng dinh dưỡng trong đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất.

III. Cách dùng:
- Lúa cao sản ngắn ngày: bón đón đòng(40-45 ngày sau sạ hoặc cấy): 150-200 kg/ha.
- Lúa thơm( lúa mùa) đặc sản: khi lúa bắt đầu có đòng: 75-10 kg/ha.
 
 
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second